Yoksulluk

Ve dahi hadiste şöyle gelmiştir. Peygamberimiz (Aleyhis- selam) buyurmuş ki:
‘İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hâsıl olur’.
Evveli: Ayakta bevl/idrar etmek.
İkinci: Cünüp iken taam etmek/bir şey yemek.
Üçüncü: Ekmek ufağını hor tutup (üstüne)basmak.
Dördüncü: Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak.

Beşinci: Âlimlerin önünce yürümek.
Altıncı: Atasına ve anasına adıyla çağırmak.
Yedinci: Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak.
Sekizinci: Elin balçık/çamurla yumak.
151- Dokuzuncu: Eşik üzerine oturmak.
Onuncu: Bevl/idrar ettiği yerde abdest almak.
On birinci: Çanağı ve çömleği yumadan/yıkamadan taam/yiyecek koymak.
On ikinci: Esvabını/elbisesini çıkartmadan, üstünde dikmek.
On üçüncü: Yüzünü eteği (üstündeki elbisesi) ile silmek.
On dördüncü: Aç iken soğan yemek.
On beşinci: Evinde örümcek komak/ağını temizlememek.
On altıncı: Sabah namazını kılıp mescidden ivelik (acele) çıkmak.
On yedinci: Erken pazara varıp pazardan geç çıkmak.
On sekizinci: Yoksul kimseden ekmek satın almak.
On dokuzuncu: Ataya ve anaya yavuz (kötü) dua etmek.
Yirminci: Çıplak yatmak.
Yirmi birinci: Kap kacağı örtüsüz(üstünü ötrmeden) komak.
Yirmi ikinci: Çırağı üfürmek. (Ateşi üfleyerek söndürmek)
Yirmi üçüncü: Her şeyi Bismillah demeden işlemek.
Yirmi dördüncü: Şalvarını ayakta giymek. Bunlar cümle yoksulluk getirir, müminler hazer etmek (sakınmak) lazımdır.
***********
Yemeğin evvelinde besmele çekmek

Eğer taam evvelinde besmele-i şerife demezse üç zararı vardır.
Evvelki: Şeytan beraber ekl eder.(Onunla birlikte yer)
İkinci: Yediği taam/yiyecek bedenine maraz olur.
Üçüncü: Yediği taamda bereket olmaz.
Eğer besmele der ise üç faidesi vardır.
Evvelki: Şeytan beraber ekl etmez.
İkinci: Yediği taam bedenine şifa olur. (Onunla birlikte yemez)
Üçüncü: Taamda bereket olur.

2 thoughts on “Yoksulluk

Bir yanıt yazın