İlahi!

İlahi!
Hamdini sözüme sertac ettim,
Zikrini kalbime mi’rac ettim,
Kitabını kendime minhac ettim.

Ben yoktum var ettin,
Varlığından haberdar ettin,
Aşkınla gönlümü bikarar ettin.

İnayetine sığındım,
Kapına geldim,
Hidayetine sığındım lütfuna geldim,
Kulluk edemedim afvına geldim.

Şaşırtma beni doğruyu söylet neşeni duyur,
Hakikati öğret.

Sen duyurmazsan ben duyamam,
Sen söyletmezsen ben söyleyemem,
Sen sevdirmezsen ben sevemem.

Sevdir bize hep sevdiklerini,
Yerdir bize hep yerdiklerini,
Yar et bize erdirdikleriniz.

Sevdin habibini kainata sevdirdin,
Sevdin de hi’lat-i risaleti giydirdin,
Makam-ı İbrahim’den makam-ı Mahmud’a erdirdin.
Server-i asfiya kıldın.
Hatem-i Enbiya kıldın.
Muhammed Mustafa kıldın.

Salat-ü selam,tahiyyat-ü ikram,
Her türlü ihtiram ona ya Rab!

Bir yanıt yazın