Düğün

Peygamber efendimiz
Hz. Fâtıma’ya düğün günü şöyle nasihat etti:

* Kızım, evimizden çıkıp başka bir eve, ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun..

* Sen kocana yer ol ki, o sana gök olsun!…

* Sen ona hizmetçi ol ki, o sana köle olsun!…

* Kocana yumuşak davran!…

* Öfkeli hallerinde sessizce yanından kayboluver…

* Öfkesi geçinceye kadar ona görünme…

* Ağzını ve kulağını muhâfaza et…

* Kocan sana fenâ söylerse, söylediklerini duyma;

* sakın mukâbelede bulunma!…

* Ona karşı gelme!…

* Dâimâ senden güzel söz işitsin, güler yüz görsün…

* Bu suretle sana iyi nazarla baksın…

Bir yanıt yazın