Mü’min

Eğer Rabbin dileseydi,yeryüzündekilerin tümü,topluca iman ederdi.Öyleyse,onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus,99)

Bir yanıt yazın