Mülk O`nundur,Hamd O`nundur

Her kim günde yüz kere “Lâ ilâhe illallah,vahdehü lâ şerîke leh,lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve`alâ külli şey`in kadîr” derse

Allah`dan başka ilâh yoktur,yalnız O vardır,O`nun eşi ve ortağı yoktur,mülk O`nundur,Hamd O`nundur,O,her şeye kadirdir” derse,bu dua o kimse için on köle azad etmek sevabına eşit olur ve ona yüz sevap yazılır,yüz musibet de ondan silinir.O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden emin olur.Ve o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli hiç bir kimse zikir yapamaz.Meğer ki bu duayı ondan daha çok okumuş olsun!(Hadis-i Şerif,Buhari,2157)

Bir yanıt yazın