Hazret-i Peygamber’e salât u selâm

Kadının biri Hasan-ı Basrîye gelerek:
“Benim kızım vefat etti. Onu rüyamda görmem için ne yapmam gerekir?” dedi.

Hasan Basri kızını görmesini sağlayacak bir şeyler öğretti ve kadın da kızını rüyasında gördü. Kızının üzerinde katrandan bir elbise, ayaklarında pranga vardı. Durumu Hasan-ı Bas-ri’ye anlat…tı.
Bir zaman son…ra, Hasan-ı B…asri kızı rüyasında cennette gördü. Başında bir taç vardı ve:
“Ey Hasan, beni tanıdın mı? Ben, sana gelerek ricada bulunan kadının kızıyım!” dedi. Hasan Basri:
“Seni bu duruma getiren nedir?” diye sordu. Kız:
“Adamın biri bizim mezarlıktan geçerken Hazret-i Peygamber’e salât u selâm getirdi. Biz beş yüz elli kişi mezarlarımızda azap görmekteydik. Bunun üzerine ‘Şu adamın getirdiği salât u selâm hürmetine bu kabirdeki-lerden azabı kaldırın!’ denildi

Bir cevap yazın