Abdestli durmanın fazileti nedir?

Abdestli durmanın fazileti nedir?

Abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Abdestli bulunan oruç tutan gibidir.) [Deylemî]

(Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır.) [İbni Hibban]

(Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Taberânî]

(Can alıcı melek gelince, abdestli olan, şehidlik mertebesine kavuşur.) [Taberânî]

(Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını yıkayınca, ayakları ile işlediği günahlar, su ile dökülür. Böylece bütün [küçük] günahlardan temizlenmiş olur.) [Müslim]

(Abdest için yüzünü yıkayınca günahların kirpiklerinden dökülür. Ellerini yıkayınca el tırnaklarından, başını meshedince başından, ayaklarını yıkayınca ayak tırnaklarından günahların dökülür. Namazın sevabı yanına kalır.) [Ramuz]

[Abdest alanın bütün küçük günahları affolur. Büyük günahları, insan ve hayvan hakları kendisine veya varislerine ödenmedikçe günahları affedilmez. Nafile ibâdetin sevabına kavuşabilmek için imanda ve farzlarda kusurlu olmamak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek ve o işi ibâdet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.] (İ.Ahlakı)

Namaz kıldıktan sonra tekrar abdest almak sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Abdestli iken abdest alana on sevab verilir.) [İbni Mace]

(Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.) [İ.Gazali]

(Meşakkat olmasaydı, her namaz için abdest almayı emrederdim.) [İ.Gazali]

(Abdestini tazeliyenin, imanı tazelenmiş [parlamış] olur.) [İ.Gazali]

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Abdesti bozulunca abdest almayan bana cefa etmiş olur. Abdest alıp da, iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur. İki rekat namaz kılıp da benden bir ihtiyacını istemezse yine bana cefa etmiş olur. Abdest alıp, iki rekat namaz kıldıktan sonra duâ edenin duâsını kabul etmezsem ben de ona cefa etmiş olurum. Hâlbuki ben cefa etmem.) [Şira]

(Abdestini güzelce aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.) [Nesâî]

(Abdest alınan suyun artanından içmek 70 türlü derde devadır. Bunun en aşağısı hem [sıkıntı, keder]dir.) [Deylemî]

(Abdestten sonra “Kadr” suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.) [Halebi]

(Abdestten sonra “Kadr” suresini okuyan sıddiklardan, 2 defa okuyan şehidlerden yazılır. 3 defa okuyan, peygamberlerle haşrolur.) [Deylemî]

(Abdest alıp, iki rekat namaz kılan, Cennete girmeye layık olur.) [Halebi]

(Abdest alıp, 2 rekat namaz kılanın günahları affolur.) [Buharî]

(Güzelce abdest alanın, iki namaz [kılacağı namaz ile gelecek namaz vakti] arasındaki günahlarının hepsi affolur.) [Buharî]

(Abdestten sonra, on defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duâsı kabul olur.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Ancak [kâmil] mümin, devamlı abdestli durabilir.) [İbni Mace]

Abdestli olmaya devam edene, Allahü teâlâ şunları ihsan eder:

1-Melekler onun yanından ayrılmaz.

2-Devamlı sevab yazarlar.

3-Bütün azaları tesbih eder.

4-Uyuyunca melekler, insan ve cin şerrinden korur.

5-Sekerat-ı mevti kolaylaşır.

6-Abdestli iken Allahü teâlânın emanında olur.

7-İftitah tekbirini kaçırmaz.

Allahü teâlâ, Hz. Musaya buyurdu ki: (Ya Musa sana bir musibet gelince abdestsiz isen, kusuru kendinde bul!) [Şira]

Evliya-i kiram, her zaman abdestli durabilmek için, az yiyip az içerlerdi. İmam-ı Malik hazretleri, üç günde bir yemek yerdi. Sebebi sorulunca, (Allahın huzurunda sık sık helaya gidip gelmekten utanıyorum.) buyurdu. (Envar-ül-Kudsiyye)

Yatağa abdestli girmenin fazileti de büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar “Ya Rabbi bu kulunu affet!” diye duâ eder.) [Hakim]

(Abdestli yatıp Allahı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibâdet eder. Uyandığı zaman yine Allahı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allaha duâ eder.) [İbni Hibban]

(Abdestli yatan, gece ibâdet eden, gündüz oruç tutan gibidir.) [Deylemî]

(Abdestli yatan, gece vefat ederse şehid olur.) [İbni Sünni]

Bir cevap yazın