Hak yolu

« Hak yoluna girmek isteyene dört şey vacibtir:
1- İçinde hurafe ve bid’at olmayan doğru ve sağlam bir inanç.
2- Bir daha kusur işlememek ve günaha girmemek hususunda nasuh tevbesi etmek.
3- Hak sahiplerinin senin üzerindeki haklarını onlar hoşnut oluncaya ve üzerinde hakları kalmayıncaya kadar ödemek.
4- Allahın emir ve yasaklarını bilecek kadar din bilgisini, dünyada kendini kurtaracak kadar da diğer ilimleri okuyup, öğrenmek »

(İmam Gazali)

Bir cevap yazın