Gönül

« Birbirinizin gönlünü kırmayın. Çünkü mü’minin gönlü Kâbe’ye benzer. Lâkin gönül ondan da yeğdir. Zira Beytü’l-ma’mur göktedir. Orayı melekler tavaf eder. Halbuki gönül Allahın nazargâhıdır, Hak ile gönül arasında perde yoktur. Kâbe nasıl dokunulmaz, harim ve mübarek ise gönül de Hakkın tecellî ettiği yer olduğu için mübarektir, ona dokunmayın.” »

(Hacı Bektaş-i Veli)

Bir cevap yazın